Loading...
//Brannvernsamarbeid mellom Nordmøre og Romsdal er nå en realitet.

Brannvernsamarbeid mellom Nordmøre og Romsdal er nå en realitet.

Med positivt vedtak i Nesset kommunestyre denne uken er brannvernsamarbeidet mellom de åtte kommunene fra Nordmøre og Romsdal nå en realitet. I dag la representantskapet, som har fungert som valgkomite, frem sine kandidater til styret i selskapet som skal drifte samarbeidet: Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Deltagerkommunene består av: Tingvoll, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Rauma, Aukra, Midsund og Molde. Representantskapet har nå fattet vedtak om styresammensetningen i det nye selskapet. Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, brannforebygging og feiertjenester.

– Vi mener at et slikt samarbeid er det beste for kommunenes innbyggere. Et større fagmiljø på beredskap, brannforebygging og feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil gi innbyggerne større trygghet og gode tjenester. Den lokale beredskapen ute i kommunene opprettholdes som i dag og vil ved enkelte steder styrkes der analysene våre viser at det er behov for dette. Det er i dag store forskjeller på de ulike kommunenes kompetanse- og utstyrsnivå. Samarbeidet vil gi de lokale kreftene i deltidsstyrken et løft slik at de er godt rustet til å utføre den jobben de skal, både på utstyr og kompetanse. Vi er ikke i tvil om at et samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå, sier brannsjef i Molde Alf Magne Smørholm.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal etter planen være i drift ved årsskifte.

By |2019-09-25T12:38:11+00:00september 25th, 2019|Nyheter|0 Comments

About the Author: