Loading...
//Avholdt siste møte i prosjektgruppen for NRIKS

Avholdt siste møte i prosjektgruppen for NRIKS

22. august avholdt prosjektgruppen for etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning sitt siste møte. Enda gjenstår et positivt vedtak i Nesset kommunestyre før selskapet kan etableres og arbeidet er i mål.

Temaene for det siste møtet i prosjektgruppen var veien videre med revisjoner av de foreliggende planene, virksomhetsoverdragelse og arbeid med stillingsbeskrivelser for de nær 220 deltidsansatte brannmannskapene i det nye brannvesenet (møtereferat finner du her).

Syv av de åtte deltagerkommunene vedtok før sommerferien å etablere Nordmøre og Romsdal brann og redning. Nesset kommune vedtok å utsette saken, som nå skal opp i kommunestyret 19. september. Dersom de fatter et positivt vedtak skal selskapets representantskap møtes 20. september for å konstituere seg og formelt danne det nye interkommunale selskapet. På dette møtet er det også et mål om at selskapets styre velges.

2019-08-27T15:30:31+00:00